Ergebnisse U 15

WFV – KAC 1-7 (0-2, 0-2, 1-3)

WFV – IC Graz 6-1 (2-0, 1-1, 3-0)

WFV – VSV 1-3 (0-2, 0-1, 1-0)